Nesten 90% av de som er innom psykisk helsevern har vært utsatt for overgrep...    

  Skyggespill utgis på:

Følg oss:

 
BARN FORTELLER
 

”Tenk om noen voksne hadde sett og forstått”

Lise, utsatt for overgrep fra far fra hun var 4 år.

 

”Tenk om jeg hadde sluppet å bære på hemmeligheten alene i så mange år”

Tommy. Utsatt for overgrep i barndommen.

 

”Det var ingen voksne som fortalte meg at det pappa gjorde ikke var lov”

Petter, 8 år.

 

”Jeg trodde alle hadde det slik hjemme”

Trine, 10 år.

              

 

SKYGGESPILL - en bok om seksuelle overgrep
Forfatter: Jan Arild Gundersen
Tlf: 95 94 39 49    |    Org: 915 794 513

post@skyggespill.net

Web fra Salit