Nesten 90% av de som er innom psykisk helsevern har vært utsatt for overgrep...    

  Skyggespill utgis på:

Følg oss:

 


BESTILLING

  Skyggespill

Postadressen bokbestillingen skal sendes til:

Fornavn:
Etternavn:
Skole/etat/enhet/foretak:  
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Din e-post:

Antall bøker jeg bestiller:
 
   

Fakturaadresse -
kun dersom denne er annerledes enn adressen over. Vær nøyaktig - mange kommuner/fylker/enheter har spesifikke krav.
 
Skole/etat/enhet/foretak: 
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Ressursnr.:
Bestillingsnr.:
Andre opplysninger:
 

Annet ang. faktura:
Kan fakturaen legges ved eller må den sendes separat?

Kan legges ved boka
EHF-faktura
Sendes separat pga våre rutiner
      (Separat giro = kr. 10,- i tillegg)
 
Vi må ha EHF-faktura til org.nr.


 

              

 

SKYGGESPILL - en bok om seksuelle overgrep
Forfatter: Jan Arild Gundersen
Tlf: 95 94 39 49    |    Org: 915 794 513
post@skyggespill.net

Web fra Salit