Nesten 90% av de som er innom psykisk helsevern har vært utsatt for overgrep...    

  Skyggespill utgis på:

Følg oss:

 
FAKTA OG HJELP


     
Definisjon

 • De fleste overgrep skjer i barnets nære omgivelser og til en person barnet har et tillitsforhold til. Det kan være en i familien eller en i nærmiljøet.
   

 • Seksuelle overgrep mot barn er seksuelle handlinger som krenker barnets integritet. Handlingen baserer seg på overgripers behov, og inneholder ofte momenter av vold, tvang og trusler. Overgrep mot barn er alltid ulovlig og reguleres av straffeloven.
   

 • Loven skiller mellom seksuell atferd, handling og omgang:
  Seksuell atferd: kan være når noen viser kjønnsorganet sitt foran andre
                           (blotting), lurer barn til å vise sitt kjønnsorgan, har et
                            upassende seksuelt språk som virker krenkende eller viser
                            pornografiske bilder eller filmer.
  Seksuell handling: kan være beføling av bryst og kjønnsorgan (utenpå eller
                           under klærne).
  Seksuelle omgang:
  kan være samleie eller samleielignende forhold som
                           slikking og suging av kjønnsorgan.

Omfang

 • Hver 5. jente og 10. gutt under 18 år blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge.
  Det vil si at det i hver eneste skoleklasse er opp mot 3 jenter og 1 gutt som utsettes for seksuelle overgrep.
   

 • Ca.80 % av overgrep begås av menn.
  Ca. 20 % av overgrep begås av kvinner.

Overgriperen

 • Overgriperen kan være far, mor, stemor, stefar, besteforeldre, tante, onkel, søsken, treneren, speiderlederen, presten, legen, naboen, venn av familien …
  Det vil si at hvem som helst kan være overgriperen.

     Fortelle om overgrep

 • I gjennomsnitt tar det 17,5 år før den som har opplevd seksuelle overgrep forteller noen om det. Det er altfor lang tid å bære på en vond mørk hemmelighet.

 • Fortell til noen du stoler på. Det kan være noen i familien, læreren, helsesøster…

   

Her kan du få hjelp

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

For mer informasjon: http://www.116111.no/
Du kan også sende en e-post til
alarm@116111.no

Her er en oversikt over andre du kan ringe eller skrive til. Husk at du kan velge å være anonym når du tar kontakt med noen av disse på telefon eller internett. Det betyr at du ikke trenger å si navnet ditt.

 • Barnevernvakten er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og råd. Har du alvorlige problemer hjemme, kan du få råd og hjelp her. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernvakten har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det krise, kan de komme hjem til deg. Klikk deg inn på kontaktsiden, og deretter fylket og kommunen du bor i, for å finne nærmeste barnevernvakt. Hvis du ikke kommer gjennom hos din nærmeste barnevernvakt, kan du ta kontakt med barnevernvakten i Oslo, de kan hjelpe deg med å komme videre. Nummeret til barnevernvakten i Oslo er 22705580 /22705581. Dit kan du ringe fra hele landet, og de holder døgnåpent, også i helgene. Du kan være anonym hvis du vil. www.barnevernvakt.no
   
 • Politiet: Hvis du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om vold i familien, kan du ringe politiet der du bor på nummer 02800 og spørre etter familievoldskoordinator. Politiets nødnummer for øyeblikkelig hjelp er 112. Når du ringer 112, må du huske å opplyse om: hvem du er og hvor du er.
   
 • Incesttelefonen: Du kan ringe hele døgnet på nummer 800 57 000. Dette nummeret er gratis fra fasttelefon.  Eller du kan gå inn på nettsidene som har egne sider med informasjon for barn og ungdom: www.incest80057000.no
   
 • Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21
  Røde Kors-telefonen er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år, der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00. Røde Kors har også en nettside der du kan sende inn meldinger eller spørsmål. Den heter Kors på halsen:
  www.korspahalsen.no
   
 • Barneombudets klar melding er en nettside hvor alle barn og unge under 18 år kan sende sin melding anonymt til barneombudet. De svarer på meldingen så fort de kan, og mange av spørsmålene og svarene legges ut anonymt på sidene deres: www.barneombudet.no/klarmeld

 

Kilder:

http://www.nkvts.no/tema/Sider/BarnogUnge_Definisjonerogomfang-seksuelleovergrep.aspx

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/fakta-om-barns-nettbruk/nettovergrep

http://no.wikipedia.org/wiki/Seksuelt_overgrep#Seksuelle_overgrep_mot_barn

http://stoppovergrep.no/fakta-2/

http://www.reddbarna.no/nyheter/ny-kampanje-mot-seksuelle-overgrep

http://veilederen.stinesofiesstiftelse.no/index.php?pageID=131&page=4.+Seksuelle+overgrep+mot+barn

 

 

              

 

SKYGGESPILL - en bok om seksuelle overgrep
Forfatter: Jan Arild Gundersen
Tlf: 95 94 39 49    |    Org: 915 794 513
post@skyggespill.net

Web fra Salit