Nesten 90% av de som er innom psykisk helsevern har vært utsatt for overgrep...    

  Skyggespill utgis på:

Følg oss:

 
OPPLESING/FOREDRAG

Dersom ingen lytter - er det ingen som forteller.
Dersom ingen forteller - er det ingen som vet.
Dersom ingen vet – er det ingenting som skjer.
Dersom ingenting skjer – er det ingenting som endrer seg.
Dersom ingenting endrer seg – er det ingen som ser eller hører.
Dersom ingen som ser eller hører– klarer jeg det snart ikke lenger…

 

Jan Arild Gundersen er en god formidler. Det gjelder både som oppleser av egne dikt fra boken Skyggespill, kombineres med sterke små fortellinger og historier.

Han brukes også som foredragsholder innen ulike emner, har undervist på Videreutdanning i sosial kompetanse ved Høgskolen i Sandnes, og er også ekstern ressursperson for Læringsmiljøsenteret ved UIS. Nedenfor finner du noen eksempler på foredrag/ kurs:

 • Skyggespill

  Opplesing fra boka skyggespill kombinert med sterke små historier og fortellinger.
  Passer som et innlegg på 30 – 45 min., gjerne kombinert med samtaler eller plenumsdebatt etterpå.

   

 • Forebygging av seksuelle overgrep

  Hvordan kan vi bli trygge på oss selv som voksne, og jobbe med barn og unge for å forebygge seksuelle overgrep?
  Passer som foredrag på 60 – 120 min., gjerne kombinert med gruppe/planarbeid ut fra IGP metoden
  (Individuelt - Gruppe – Plenum).


   

 • Seksuelle overgrep – barns stemme

  Hvordan kan barn fortelle om seksuelle overgrep, hva kan du som voksen se etter og hva gjør du når mistanken er etablert?
  Passer som foredrag på 60 – 120 min., gjerne kombinert med gruppe/planarbeid ut fra IGP metoden
  (Individuelt - Gruppe – Plenum).

   

 • Sosial kompetanse

  Sosial kompetanse er en bærende plattform for egen personlige utvikling, og for samhandling med andre. Hvordan kan vi på en god måte lære barn og unge god sosial kompetanse?
  Passer som foredrag på 60 – 120 min., gjerne kombinert med gruppe/planarbeid ut fra IGP metoden
  (Individuelt - Gruppe – Plenum).

   

 • Mobbing

  Hva er mobbing, hvordan forebygge og håndtere saker når en får mistanke om mobbing? Utforming av planer og rutiner i barnehager og skoler.
  Passer som halv-, eller heldags kurs, kombinert med gruppe/ planarbeid ut fra IGP metoden
  (Individuelt - Gruppe – Plenum). 

   

 

     


 

              

 

SKYGGESPILL - en bok om seksuelle overgrep
Forfatter: Jan Arild Gundersen
Tlf: 95 94 39 49    |    Org: 915 794 513
post@skyggespill.net

Web fra Salit