Nesten 90% av de som er innom psykisk helsevern har vært utsatt for overgrep...    

  Skyggespill utgis på:

Følg oss:

 
OM FORFATTEREN

Jan Arild Gundersen har vært lærer i 25 år, og sosiallærer i de 10 siste.

Både gjennom sitt arbeid, og som privatperson, har han hatt samtaler med barn og unge som har opplevd grove seksuelle overgrep og vold, barn som gruer seg til å gå hjem, barn som gråter seg i søvn om kvelden og bærer på en smerte, frykt og skam de ikke vet hvordan de skal bli kvitt.

De trenger trygghet - trygge voksne som tåler å høre før de åpner seg og tør å fortelle.

Måten han som voksen har klart å bære deres smerte på har vært ved å skrive dikt. Diktene har samtidig blitt en stemme for de som selv ikke klarer å sette ord det de opplever, en døråpner for å fortelle om deres egne opplevelser.

Diktene blir nå samlet i boka «Skyggespill» som kommer ut sensommeren/ høsten 2015. Den består av ca 50 dikt som handler om dette vanskelige temaet.

Boka kan forhåndsbestilles nå. Du får den da i posten så fort den er trykket.

Den er en god måte å prøve å sette seg inn i tankene og følelsene, skammen og smerten til barn som har opplevd seksuelle overgrep.

 


 

              

 

SKYGGESPILL - en bok om seksuelle overgrep
Forfatter: Jan Arild Gundersen
Tlf: 95 94 39 49    |    Org: 915 794 513
post@skyggespill.net

Web fra Salit